Doelstelling & Missie

De organisatie Women Connect 2 Success brengt vrouwen bij elkaar (jong en oud) nationaal en internationaal, met als doel bevordering en stimulatie van kennisoverdracht, empowerment, horizon verruiming van vrouwen en emotionele groei. 

Waarom? Uit onderzoek is gebleken dat er diverse netwerken bestaan op basis van individuele behoeften van de vrouw. Wij kiezen voor een verbinding op basis van; Niet wat ons scheidt, maar wat ons verbindt. 
En wat ons verbindt is het vrouw zijn en daarmee de vele vragen die gekoppeld zijn aan dit gegeven. Opvoeding, economische zelfstandigheid, relationeel, studies. 

Het Succes van vele vrouwen binnen hun vakgebied wordt binnen dit netwerk op innovatieve wijze teruggekoppeld aan vrouwen, studenten en leerlingen. Tot welke categorie vrouwen je ook behoort, je kunt kennis enz. ontvangen en overdragen. Je wordt en maakt deel uit van het success.

Doelen


• Het verenigen van Succesvolle vrouwen (inspirational Women) uit onze samenleving met als doelstelling ze op innovatieve wijze te koppelen aan de volgende generatie vrouwen.
• Het verenigen en zichtbaar maken van jonge studenten (Young inspirational Women).
• Het opzetten van een platvorm voor vrouwen waar er overdracht van kennis, vaardigheid, wijsheid en ervaring,empowerment, horizon verruiming en emotionele groei plaats vindt.
• Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen om dit doel te verwezenlijken.

Tools om dit verwezenlijken.


• Het realiseren van inspirational diners/netwerk bijeenkomsten tussen succesvolle vrouwen en studenten.
• Het realiseren van Women Talk, de talk show waar taboe onderwerpen niet geschuwd worden.
• Coaching en trainingsbijeenkomsten.
- Connecten met andere (vrouwen)organisatie zodat er uitwisseling kan plaatsvinden en gelijktijdig horizon verruiming.