Founder

Marjorie De Cunha is directeur van Women Connect 2 Success. Als founder van dit concept, is zij het aanspreek punt van deze organisatie.

Marjorie startte in 1993 een evenement waarbij jonge meisjes centraal stonden. Nu zet zij haar kennis en verworvenheden als, moeder, talkshow host en maatschappelijk ondernemer om in het samen brengen van vrouwen. Vrouwen met verschillende achtergronden die elkaar kunnen helpen met als uiteindelijke doel, een succesvolle toekomst. Op basis van sociaal, maatschappelijk en emotionele groei.

Leren van elkaar en overdragen aan de volgende generatie vrouwen, vormen de basis van deze community.

Cause if you know better you do better!


Als Directeur eigenaar van Hostess & Organisatie Buro Just March is Marjorie sinds 1993 actief. Dit werd bekroond met de nominatie voor de Etnische Zakenvrouw 2004.

Op 8 maart 2011 is het concept "Women Connect 2 Success" bekroond met de Vrouwenagenda Stimuleringprijs 2011 en mocht de founder uit handen van de Wethouder van de Stad Amsterdam, Andrée van Es, deze prijs in ontvangst nemen. 

10 november 2011 werd Marjorie De Cunha uitgeroepen tot Black Magic Woman 2011/2012. Deze prijs ontving zij uithanden van de voorgaande winnares en gedeputeerde van de provincie Noord Holland mevrouw 
Elvira Sweet.

Giving is receiving,
receiving is acknowledgement,
acknowledgementis growth

Marjorie De Cunha