Nenita La Rose

Executive Director
Child Helpline International

Nenita La Rose is verantwoordelijk voor en het boegbeeld van een internationaal netwerkorganisatie van kinderhulplijnen (kindertelefoons ) met lidorganisaties in 133 landen wereldwijd. Geeft leiding aan een team van 15 stafmedewerkers en ongeveer 5 vrijwilligers op het hoofdkantoor in Amsterdam. Vanuit Amsterdam worden onze leden aangestuurd en ondersteund. CHI ontwikkelt en geeft trainingen aan leden om de dienstverlening naar kinderen en jongeren te verbeteren. CHI verzamelt en analyseert data (de reden waarom kinderen contact zoeken) om daarmee wereldwijd te lobbyen voor het versterken van de kinderbeschermingssystemen en de rechten van het kind.

Nevenactiviteiten Lid Stichtingsraad Rochdale; counselor Kindertelefoon Amsterdam (vrijwilligerswerk) Voorzitter Vereniging Vrouwen Netwerk Amsterdam (VVNA); Ambassadeur Etnische ZakenVrouwen Nederland (EZVN).